Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Digitoimisto Jeloou kerää ja käsittelee käyttäjiä koskevia henkilötietoja ja muita tietoja toimiessaan EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksessa määriteltynä rekisterinpitäjänä. 

Seloste on laadittu 14.8.2023.

Rekisterinpitäjä

Digitoimisto Jeloou

Rekisterin vastuuhenkilö

Digitoimisto Jeloou

Rekisterin yhteyshenkilö

Sebastian Ahola, [email protected]

Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja

 • IP-osoite

Kun luo profiilin:

 • Pelinimi
 • Käyttäjätunnus
 • Etunimi Sukunimi
 • Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Muita säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä ei käytetä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan lupaa.
 • Henkilötietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin suojaaminen ja tietoturva

Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä. Rekisteriä säilytetään digitaalisessa muodossa, tietoturvallisessa pilvipalvelussa. Rekisteritiedoista ei muodosteta manuaalisia (paperisia tms.) aineistoja.

Ainoastaan Digitoimistolla Jelooulla on käyttöoikeus ja pääsy rekisteriin.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kun, asiakas käyttää palvelua.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä selostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Digitoimisto Jeloou kerää ja käsittelee käyttäjiä koskevia henkilötietoja ja muita tietoja toimiessaan EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksessa määriteltynä rekisterinpitäjänä. 

Seloste on laadittu 14.8.2023.

Rekisterinpitäjä

Digitoimisto Jeloou

Rekisterin vastuuhenkilö

Digitoimisto Jeloou

Rekisterin yhteyshenkilö

Sebastian Ahola, [email protected]

Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja

 • IP-osoite

Kun luo profiilin:

 • Pelinimi
 • Käyttäjätunnus
 • Etunimi Sukunimi
 • Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Muita säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä ei käytetä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan lupaa.
 • Henkilötietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin suojaaminen ja tietoturva

Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä. Rekisteriä säilytetään digitaalisessa muodossa, tietoturvallisessa pilvipalvelussa. Rekisteritiedoista ei muodosteta manuaalisia (paperisia tms.) aineistoja.

Ainoastaan Digitoimistolla Jelooulla on käyttöoikeus ja pääsy rekisteriin.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kun, asiakas käyttää palvelua.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä selostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.